Контакти

 

Телефони

 

   Директор 0886003700

   Директор /08128/ 2315

e-mail: ou_pkosovo@abv.bgТВОЯТ ЧАС


Обществен съвет


1860 г. - 1879 г.
Поставя се началото на образовател-ното дело в село Полско Косово. Училището се помещава в зимника в дома на Колю Кючуков Тодоров. Първият учител е Хаджи Еню. По негово настояване по-късно се построява отделна стая в двора на църквата, която служи за училище до 1879г.
1879 г. В църковния двор се построява специал-на училищна сграда с 4 класни стаи.
1910 г.За пръв път се чества празникът на Кирил и Методий.
1915 -1923 г.
Построена е новата училищна сграда – на един етаж, с осем класни стаи (първият етаж на сегашната училищната сграда).1923 – 1924 г.
Училището от начално става прогимназиално.
1923-1930 г.
Пръв директор на учили-щето е Никола ВасилевАхмаков.Той постъпва като главен учител през 1905 г. и е една от най-ярките личности в историята на училището, отличен педагог и човек с напредничави за времето си идеи.
1944 г.
Директор става Георги Димитров Стойнов. Под негово ръководство училището
бележи постоянен възход. Директор е до 1969 година.

През 1960 година училището е наградено с орден “ Кирил и Методий”–І степен, а директорът – със званието “Заслужил учител”.
1946 г.
Училището първо в селото се електрифицира.
1948-1951 г.
Построява се големия училищен салон, високата 20 м кула, ученическа
столова и две класни стаи.
1962 г.
Построява се втория етаж на училището с активното участие на хората от селото. Това е най-крупната придобивка за учениците. Започва оформянето на кабинети по биология, математика, физика и химия с необходимите пособия.
1969 г.
Директор на училището става Пенка Иванова Раева.През 1984 година тя е наградена със званието “Заслужил учител”, което е признание за нейната работа и постиженията на целия училищен екип. Ръководи училището до 1994 година.
Годините 1981-1985 г. са време за подготовка за 125-годишния юбилей на училището:
- 1983 г.- подновява се мебелировката;
- пуска се в действие новата водно-отоплителна инсталация - на нафта;
- 1984-1986 г. – строи се нов физкултурен салон – по стопански начин;
- 1985 г. – открита е училищната музейна сбирка;
- 31.05.1985 г. – Чества се с голяма тържественост и широк отзвук 125-годишния юбилей на родното ни училище

От минало към настояще:

1989 г.

Съществени промени в държавата – смяна на социалистическия строй с нова демокрация. Преходът е труден и дълъг, отразява се и на училището:
- 1988/89 г. – 286 ученици, 13 паралелки, 26 учители;
- 2009/10 г. – 156 ученици, 9 паралелки, 12 учители;
- 2014/2015 г. -125 ученици, 8 паралелки, 13 учители;
1994 г.
Директор на училището става Евиана Цанкова.
1997/98 г.
Училището преминава на полудневна организация на обучение.
2004 г.
Първото училище в общината с ПВЦ-дограма на 4 класни стаи и входната врата.
2007 г.
Училището печели първия си проект “Да живеем всички заедно” април 2008 г.
Училището преминава на делегиран бюджет.
2009 г.
Извършва се основен ремонт на покрива на училището и на част от
тавана, а учители, ученици и родители боядисват класните стаи с латекс.
2009 г.
Дворът на училището става по-красив със средства от спечелен проект към МОСВ за
разделно събиране на отпадъци, озеленяване и създаване на зони за отдих в училищния двор.
В училището от м. юли за 2 години като учител по английски език по спечелен
проект работи Кори Олсън от Корпус на мира на САЩ.
2010 г.
Ремонт на умивалнята и плочника пред училище.                        
Май 2010 г.
Директорът е един от тримата директори , удостоени с ежегодната награда на МОМН “Св. Иван Рилски”, което е признание за труда на училищния колектив-деца и персонал.